Ortaokul Eğitimi

logo_kucuk

Sınavın adı ya da içeriği ne olursa olsun Doğa Okulları ortaokul öğrencileri başarıyı her zaman yakalıyor. Çünkü Doğa Okulları’nda öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim alıyor, düşünme biçimlerini ve analiz yeteneklerini geliştiriyor. Kendini ifade edebilen, dışa dönük bireyler haline geliyor. Online etütler ve dersler, dijital asistan, kazanım eksikliğini gideren öğrenciye özel pekiştirme çalışmaları bu sistemin temelini oluşturuyor. Doğa Okulları’nda gerçekleştirilen tüm projeler bütünsel olarak kurgulandığından öğrencilere birden çok kazanım sağlıyor. 2009 yılından beri ulusal sınavların (SBS-TEOG) şampiyonları Doğa Okulları’ndan çıkıyor.

 

Uygulamalı Öğrenme Ortamları

  • Teknoloji destekli eğitim
  • Akıllık ve dijital sınıflar
  • Spor alanları
  • Fen laboratuvarları
  • Müzik sınıfı

 

Ortaokul öğrencilerimizin en yakın arkadaşı: “Asistanım”

Öğrencilerimiz için gelişim sürecinde hem çocuklara hem de velilerimize koçluk edecek “Asistanım” uygulaması, çocuklara gelişim düzeyine göre edinmesi gereken beceriler doğrultusunda pekiştirme materyalleri sunuyor. Aynı zamanda, velilerimiz e- Doğa programı ile çocuklarının eğitimini 7/24 takip edebiliyor.

 

Her Öğrenciye Eğitim Koçu

Ailelerin ve öğrencilerimizin mutluluğu için çalışan “Eğitim Koçları”, öğrencileri sürekli takip ediyor, online kayıt altına alıyor, PDR uzmanıyla birlikte hareket ederek onları yönlendiriyor.

 

TEOG’a Hazırlar, Hayata Hazırlanıyorlar

TEOG hazırlık kursları 7. Sınıfta başlıyor. Öğrencilerimiz 8. Sınıfa geldiğinde ise 6 gün devamlılık sağlamaları gereken hazırlık eğitimleri alıyorlar.

Hafta içi 40 saat, cumartesi 6 saat ve yaz/kış kampı TEOG hazırlığıyla sınava hâkim olabiliyorlar.

 

Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemi SOES (Student Oriented Education System)          

Öğrenciye kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor. Böylece Doğa Koleji öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. Doğa Okulları yeni nesil eğitim yaklaşımıyla, özgün ve öğrenci odaklı eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor. Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemi (SOES – Student Oriented Education System) ile öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla eğitime yeni bir bakış açısı getiriyor. Yaptığı her yeni uygulamayla eğitimde başarıdan başarıya koşan Doğa Okulları öğrencileri, akademik başarıya doymuyor.

SOES genel kampüslerimizde Sosyal odaklı + Proje tabanlı + Beceriye dayalı eğitim sistemi olarak kısaca tanımladığımız sistem; “Sanat Eğitimi, Drama, Ekoloji, Yaratıcı Yazarlık, Girişimcilik, Mucit Atölyesi, Akıl Oyunları, Düşünme Becerileri Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimi” dersleriyle öğrencileri dünya vatandaşı olarak hayata hazırlıyor. Bu sayede öğrenciler, temel müfredat derslerinde gösterdikleri başarılar da gitgide artıyor.

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik

Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreç. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Doğa Okulları Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsiyor.