Lise Eğitimi

logo_kucuk

Üniversite ve gelecek için çok önemli bir nokta olan lise eğitimini Anadolu ve Fen Lisesi programları uygulanan Doğa Okulları’nda alan öğrencilerimizin asıl başarısı, kendilerini gerçekleştirebilmiş olması. Kendi değerini keşfeden, ifade edebilen bireyler olarak lise öğrencilerimiz, başarılarının yansımasını gelecekte fazlasıyla görüyor. İstediklerini ve kendilerini gerçekleştirmeleri için Doğa Okulları onlara her zaman destek olup en doğru yola yönlendiriyor. Üniversite hazırlıkları için nitelikli ve yoğun bir akademik eğitimin yanı sıra, kişisel yetenek ve eğilimlerini keşfedecekleri bir dünya ile buluşturuyor.

Liderlik ve yaşam becerilerini destekleyen uygulamalar;

  • Çağın bir gereği olan farklı alanların etkileşimlerinin sağlanması için Disiplinlerarası Eğitim
  • Eğitim ve iş dünyasından seçkin kurum ve kişileri bir araya getirir Uluslararası Organizasyonlar
  • Yoğun bir lise müfredatının yanı sıra farklı Finans, İşletme, Hukuk, Ekonomi, Girişimcilik Dersleri
  • Her yıl düzenlenen öğrenci projeleri Porject World ile öğrencilere ilk girişimcilik deneyimlerini yaşatma fırsatı
  • Öğrencilere okul yönetiminde söz sahibi olma olanağı sunan öğrenci meclisleri

 

t-MBA

İnsanoğlunun dünyaya gelişinden itibaren yönetme ve işletme toplumun her alanında kendini göstermiştir. Ekonomik ve insan kaynağı anlamında sürdürülebilirliği sağlamak noktasında yönetim ve işletme bilimleri giderek önem kazanmıştır. t-MBA Programı, işletmelerin bu ihtiyacını karşılamak üzere henüz lise çağındaki öğrencilerin temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip olmalarını sağlar. t-MBA Programı ile geliştirilen sosyal beceri ve yetenekler, iş hayatına daha yetkin, donanımlı ve vizyoner bireyler kazandırılmasında büyük rol oynar.

t-MBA eğitiminin temeli, bu kazanımın teorik ve uygulamalı şekilde verilmesi üzerine kuruludur. Akademik yönden; Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Ekonomi gibi derslerle iş dünyasının teorik alt yapısına hakim olan t-MBA öğrencileri; Mesleki Gözlem, İş Projeleri gibi çalışmalarla bilgilerini yaşamın içinden alanlarda uygulama fırsatı buluyorlar. Öğrenci Meclislerinde demokrasinin prensipleriyle tanışan öğrenciler; yönetim süreçlerinde söz alıyor ve sorumluluk üstleniyor. Bu yönüyle Öğrenci Meclisleri öğrencilere gelecekte pek çok fayda sağlayacak çeşitli yetenekleri kazanma fırsatı sunar.

t-MBA kapsamında yapılan etkinlik ve uygulamalar ile edinilen kazanımların, günlük hayatta karşılaşılan olaylarda da kullanılması amaçlanır. t-MBA, bu özellikler üzerine öğrenci kazanımını temel alacak şekilde kurgulanmıştır. Öğrenci odaklı ve yapılandırıcı bir anlayışı temel alan t-MBA’de tüm çalışma ve etkinliklerin temelinde öğrencilerin aktif rol alması esas alınır.

Doğa Okulları’nda yıllardır başarı ile uygulanan t-MBA programı dünya çapında da takdir toplamış ve pek çok ödülle ülkesine dönmüştür. Global anlamda da eğitim çevrelerince büyük bir yenilik adımı olarak değerlendirilen t-MBA eğitimi, dijital versiyonu t-MBA Dijital ile dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce öğrenciye ulaşmaya devam ediyor.

Lise öğrencilerimizin en yakın arkadaşı: “Asistanım”

Öğrencilerimiz için gelişim sürecinde hem çocuklara hem de velilerimize koçluk edecek “Asistanım” uygulaması, çocuklara gelişim düzeyine göre edinmesi gereken beceriler doğrultusunda pekiştirme materyalleri sunuyor. Aynı zamanda, velilerimiz e- Doğa programı ile çocuklarının eğitimini 7/24 takip edebiliyor.

“ Sıkıcı Değil Sıkı Bir Akademik Eğitim”

11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin sınav önceliklerini dikkate alarak yoğun bir akademik program sunuyoruz. Lise öğrencilerimizin yetenek ve eğilimlerini tamamlayacak eğitim anlayışımız, bizi dünya çapında başarıları taşıyoruz.

d’MUN (Model United Nations)

Alanya Doğa Okulları öğrencileri, birer BM delegesi gibi MUN (Model United Nations)   konferanslarında dünya sorunlarını tartışıyor. Bu konferanslar sayesinde öğrencilerimiz hem diplomasiyi öğreniyor hem de gelecek kariyerlerine katkı sağlıyor. Pearson tarafından “Pearson Assured” belgesiyle onaylayan, her yıl farklı konularda düzenlenen uluslararası MUN konferanslarında Ortadoğu meselesi, göçmenlik ırkçılık gibi güncel konular tartışılıyor ve çözüm bildirileri hazırlanıyor.

Kendine güvenen, empati kurabilen, vizyon ve sorumluluk sahibi, sorunlara çözüm üretebilen, pratik düşünebilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Alanya Doğa Okulları, d’MUN konferansları ile dünya vatandaşları yetiştirmeye devam ediyor.