İlkokul Eğitimi

logo_kucuk

Her çocuk bizim gözümüzde ayrı bir değer. Bu nedenle, çocukların içindeki büyük potansiyeli ortaya çıkaracak eğitim modelimizle her zaman fark yaratmaya devam ediyoruz. Güçlü bir akademik temelin yanı sıra, Doğa Konseptli Eğitim Modeli, ilkokul öğrencilerimize doğadan ilham aldıkları ve deneyimleyerek öğrenmenin farkını yaşadıkları bir fırsat sunuyor.

Doğa Okulları’nda ilkokul 1. sınıftan itibaren ezberci değil, çocukların akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Doğa Okulları’nın bu eğitim yöntemlerinin başarısı, onların her yıl TEOG ve YGS-LYS sınavlarında kazandığı üstün başarılarla belgeleniyor.

İletişim Odaklı İngilizce Sistemi

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. İlkokul yabancı dil eğitiminde, yabancı dilde iletişim kurabilmek için 5 dil yetisini eş zamanlı geliştirmeye öncelik veriyoruz.  Performans ödevleriyle iletişim, sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma yetilerinin gelişmesini sağlıyoruz. Oxford Quality Programı’nda yer alan İngilizce eğitimi programı kapsamında akademik İngilizce değil, sosyal yaşam ve uzmanlık alanına yönelik İngilizce programları yer alıyor. Bu kapsamda hazırlanan Oxford Street konsept saati, öğrencilerimizin hem mesleki yaşamlarında hem de sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceyi tecrübe etmelerine olanak sağlıyor.

Kendini İfade Edebilen Öğrenciler

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz ‘Yaratıcı Düşünme’ dersleriyle özgün düşünce üretmeyi öğreniyor, düşüncelerini özgürce ifade ediyor. Dünyanın gideceği noktaya bakıldığında öğrencilerin yaratıcı düşünerek, her süreci farklı bir şekilde ele alıp farklı çözüm yolları bulabilmesi önem kazanıyor. Yaratıcı Düşünme derslerimizde,  düşünmenin bir yetenek değil, geliştirilebilir zihinsel bir süreç olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz ve ilkokul kademesinden itibaren düşünmek üzerine temelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu ders sayesinde merak eden, sorgulayan, yeni ürünler ortaya koyan ve bu ürünleri özgüvenle sunan bireyler yetiştiriyoruz.

Okuma Saati

Globalleşen dünyada gerekli olan tüm ihtiyaçlarımıza kapı açacak “kitap okuma” alışkanlıklarımızın oluşturulması adına Doğa Okulları olarak her gün ilk 15 dakikamızı kitap okuma rutinimize ayırıyoruz.

Çözüm Odaklı Rehberlik Desteği

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğiyle özgüveni yüksek, güçlü yönlerinin farkında bireyler olarak yetişiyor. ‘Çözüm Odaklı Rehberlik’ yaklaşımında öğrencimizin belirlediği amaçları ve çözüm yollarını öğrenci ile birlikte ele alıyor, süreçte ona rehberlik ediyor ve öğrenciyi cesaretlendiriyoruz. Doğa Okulları’nın eğitmenlerinin rehberliğinde deneyimleyerek öğrenen öğrenciler, daha duyarlı ve bilinçli hale geliyor. Böylece karşılaştıkları sorunlarda çözüm üreten, ürettiği çözümü uygulayan, oluşabilecek riskleri üstlenebilen bireyler olarak yetişiyorlar.

Deneylerle Bilim Atölyesi

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, Doğa Okulları’na özel ‘Deney Seti’ ile sorgulama, araştırma ve deneyimleme becerilerini geliştiriyor, bilimsel çalışma ile çok erken yaşlarda tanışıyor. Bu uygulama sayesinde klasik “laboratuvar” anlayışını ortadan kaldıran Doğa Okulları, çocuklara, bilimin hayatın her alanında olduğu bilinci kazandırıyor. Her çocuk sahip olduğu deney setini yanında taşıyarak, deney ve bilimin hayatın bir parçası olduğunu kavrıyor.

Düşünme Becerileri

İlkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, ‘’Düşünme Becerileri’’ dersleriyle farklı bakış açıları kazanıyor. Bu ders ile öğrencilerimizin temel düşünme sistemlerini oluşturmalarını, farklı düşüncelere hoşgörü ile yaklaşmalarını, düşünmeyi bir yaşam becerisi haline getirmelerini, eleştirel, analitik, sorgulayıcı düşünebilmelerini sağlıyoruz. Bağımsız düşünme becerisinin geliştirilmesi, çocuğun ileri yaşlarda da kendi düşünme sistemini oluşturmasına temel teşkil ediyor. Geleceğin çok boyutlu düşünebilen, var olan potansiyelini kullanabilen ve başarılı ürünler ortaya koyabilen bireyleri bu etkinlikler ile destekleniyor.

İlkokul öğrencilerimizin en yakın arkadaşı: “Asistanım”

Öğrencilerimiz için gelişim sürecinde hem çocuklara hem de velilerimize koçluk edecek “Asistanım” uygulaması, çocuklara gelişim düzeyine göre edinmesi gereken beceriler doğrultusunda pekiştirme materyalleri sunuyor. Aynı zamanda, velilerimiz e- Doğa programı ile çocuklarının eğitimini 7/24 takip edebiliyor.

Satranç dersleri: Stratejik ve analitik düşünme becerisini geliştirmek için akademik programımızda satranç dersleri yer alır.

Ekoloji: Uygulamalı tarım, doğa ve çevre eğitimiyle doğa bilinci oluşturmak üzere yapılan çalışmaları içerir.

Meraklı Kelimeler ve Yaratıcı Yazarlık: Kelime dağarcığını zenginleştirme, bir kelimenin gelişim sürecini inceleyerek kavramsal düşünme alt yapısını oluşturur.

Tiyatro ve Drama Eğitimi: Türkiye’nin en kapsamlı en eğlenceli ve en zengin içerik deneyimini yaşatır.

Sanat Tarihi: Uygarlığın imzası sanat ile geleceğe yön veren bakış açısını oluşturmak amacına hizmet eder.

Müzik: Ritm becerisi, bestecileri ve müzik eserlerini tanıma fırsatı sunar.

 

Ölçme Değerlendirme

DOSA (Doğa Schools Students Assessment Program)

2, 3 ve 4. sınıflardaki Doğa Okulları öğrencilerinin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, (Sosyal Bilgiler), Fen ve Teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerinin değerlendirildiği kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır. Uluslararası standartlarda (açık uçlu maddeler de dâhil) farklı madde tiplerinin kullanıldığı, kendi alanında Türkiye’nin en büyük ölçme ve değerlendirme çalışmasıdır.

Her bir öğrencinin performans düzeyi ve performans gelişimi öğrenciye özgü olarak belirleyen DOSA, güz ve bahar dönemi olarak yılda iki kez uygulanır.

Proje ve Performans Uygulamaları

Performans görevleri ve projeler, performans dayanaklı çalışmaların en önemli araçlarındandır. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz; yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme, sentezleme ve raporlama yeteneklerini geliştirirler.

Portfolyo Uygulamaları

Portfolyo uygulamaları dijital platformda yapılmaktadır. Portfolyo öğrencinin öğrenme sürecinin bir kaydıdır. Bu süreçte öğrencinin ne öğrendiği, nasıl öğrendiği, nasıl düşündüğü, nasıl soru sorduğu, nasıl analiz ettiği, nasıl sentezlediği, nasıl ürettiği, nasıl yarattığı ve sosyalleşerek bunu diğerleri ile nasıl paylaştığı incelenmektedir. Portfolyolar kişiseldir ve öğrencinin uzun vadede gösterdiği gayret ve başarılarının bir göstergesidir. Öğrencinin yaptığı işin zaman içinde kalitesini ve kapsamını gösterir.

 

Değerlendirme Raporlarımız

Her sınav sonunda rutin olarak verilen raporların amacı, öğrencilerimizde görülebilecek en ufak sapmayı anında görmek ve çok kısa sürede önlemini almaktır.

Karnelerimiz

Doğa Okulları; öğrencisini her alanda eğitir, geliştirir, eğitimini ölçer, değerlendirir ve öğrencisinin gelişim raporunu Doğa Okulları’na özgü 5 farklı karne ile takdim eder.