Eğitim Modeli

logo_kucuk

Doğa Anaokulları

Doğa Anaokulları’nda yetişen öğrenciler, edindikleri sağlam temel sayesinde başarıyı ömür boyu yaşıyorlar.nDoğa Anaokulları öğrenme merakının yitirilmediği, üniversite eğitim anlayışının temel modüllerinin erken yaş eğitimine entegre edilmesiyle oluşturuldu.

Araştırmaya dayalı, proje bazlı performans görevleri ile bir çocuğun neler yapabildiğinin görüldüğü bir eğitim modeli uyguluyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modüllerinden oluşan bir program uygulanıyor.

Öğrenme heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiriyoruz.

İlkokul Eğitimi

Bir Doğa Nesli Yetişiyor ! Geleceğin nesilleri ilkokuldan itibaren yetişmeye başlıyor. Doğa Okulları, bu gerçeğin bilinciyle öğrencilerini “geleceğin öğrenen profili” olarak yetiştirebilmek ve her birinin birer “dünya insanı” olması için eğitim öğretim faaliyetlerine birçok farklı içerikle destek veriyor.

Doğa Okulları’nın eğitimdeki başarısının temelinde, ilkokul 1. sınıftan itibaren uyguladığı kendine özgü, benzersiz eğitim modeli olan “Doğa Konseptli Eğitim Modeli” yatıyor. Doğanın en iyi öğretmen olduğu düşüncesinden ilham alan Doğa Okulları, eğitim sisteminde onun denge, çeşitlilik, gelişim, değişim, üretim özelliklerine yer veriyor. Bugün bir AB Projesi haline dönüşmüş olan Doğa Konseptli Eğitim Modeli ile öğrencilerimiz deneyimleyerek öğreniyor. Böylece olaylara geliştirdikleri farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üreten, inisiyatif alabilen ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişiyor.

Doğa Okulları’nda ilkokul 1. sınıftan itibaren ezberci değil, öğrencinin akademik becerilerinin, analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Doğa Okulları’nın bu eğitim yöntemlerinin başarısı, öğrencilerimizin her yıl TEOG ve YGS/LYS sınavlarında kazandığı üstün başarılarla belgeleniyor.

Ortaokul Eğitimi – SOES

Doğa Okulları’ndauygulanan Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemi (Student Oriented Education System) öğrenciye kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyor. Böylece Doğa Koleji öğrencisi sadece sınavlara değil hayata da hazırlanıyor. Doğa Okulları yeni nesil eğitim yaklaşımıyla, özgün ve öğrenci odaklı eğitim sistemiyle ön plana çıkıyor. Öğrenci Merkezli Eğitim Sistemi (SOES – Student Oriented Education System) ile öğrencilerin akademik, sosyal, kişilik ve psikolojik gelişimini destekleyen uygulamalarıyla eğitime yeni bir bakış açısı getiriyor. Yaptığı her yeni uygulamayla eğitimde başarıdan başarıya koşan Doğa Okulları öğrencileri, akademik başarıya doymuyor.

SOES genel kampüslerimizde Sosyal odaklı + Proje tabanlı + Beceriye dayalı eğitim sistemi olarak kısaca tanımladığımız sistem; “Sanat Eğitimi, Drama, Ekoloji, Yaratıcı Yazarlık, Girişimcilik, Mucit Atölyesi, Akıl oyunları, Düşünme Becerileri Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilimi” dersleriyle öğrencileri dünya vatandaşı olarak hayata hazırlıyor. Bu sayede öğrenciler, temel müfredat derslerinde gösterdikleri başarılar da gitgide artıyor.

SOES Doğa Okulları, Oxford Street olan okullarında eğitimi etkinliklerle zenginleştirmektedir. SOES = Sosyal odaklı + Proje tabanlı + Beceriye dayalı eğitim sistemi olarak tanımladığımız etkinlikler Oxford Street kampüslerimizde İngilizce olarak işlenir. İngilizce eğitimi programı yalnızca EGP -English for General English olarak tanımlanan akademik İngilizce’ye yönelik değildir. ESP (English for Specific Purposes) ve Content Area (Alana Yönelik) İngilizce programları doğrultusunda hazırlanan Oxford Street ders saati, İngilizce dilinde yapılan branş, SOES ve t-MBA dersleri öğrencilerimizin hem mesleki yaşamlarında hem de sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce’yi tecrübe etmelerini olanak sağlar.

Lise Eğitimi , t-MBA

İnsanoğlunun dünyaya gelişinden itibaren yönetme ve işletme toplumun her alanında kendini göstermiştir.Ekonomik ve insan kaynağı anlamında sürdürülebilirliği sağlamak noktasında yönetim ve işletme bilimleringiderek önem kazanmıştır. t-MBA Programı, işletmelerin bu ihtiyacını karşılamak üzere henüz lise çağındakinöğrencilerin temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip olmalarını sağlar. t-MBA Programı ilengeliştirilen sosyal beceri ve yetenekler, iş hayatına daha yetkin, donanımlı ve vizyoner bireyler kazandırılmasında büyük rol oynar.

t-MBA eğitiminin temeli, bu kazanımın teorik ve uygulamalı şekilde verilmesi üzerine kuruludur. Akademik yönden; Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, Ekonomi gibi derslerle iş dünyasının teorik alt yapısına hakim olan t-MBA öğrencileri; Mesleki Gözlem, İş Projeleri gibi çalışmalarla bilgilerini yaşamın içinden alanlarda uygulama fırsatı buluyorlar. Öğrenci Meclislerinde demokrasinin prensipleriyle tanışan öğrenciler; yönetim süreçlerinde söz alıyor ve sorumluluk üstleniyor. Bu yönüyle Öğrenci Meclisleri öğrencilere gelecekte pek çok fayda sağlayacak çeşitli yetenekleri kazanma fırsatı sunar.

t-MBA kapsamında yapılan etkinlik ve uygulamalar ile edinilen kazanımların, günlük hayatta karşılaşılan olaylarda da kullanılması amaçlanır. t-MBA, bu özellikler üzerine öğrenci kazanımını temel alacak şekilde kurgulanmıştır. Öğrenci odaklı ve yapılandırıcı bir anlayışı temel alan t-MBA’de tüm çalışma ve etkinliklerin temelinde öğrencilerin aktif rol alması esas alınır.

Doğa Okulları’nda yıllardır başarı ile uygulanan t-MBA programı dünya çapında da takdir toplamış ve pek çok ödülle ülkesine dönmüştür. Global anlamda da eğitim çevrelerince büyük bir yenilik adımı olarak değerlendirilen t-MBA eğitimi, dijital versiyonu t-MBA Digital ile dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce öğrenciye ulaşmaya devam ediyor.