Matematik Kulübü

One student enrolled

Student Reviews

Proje ve Performans Uygulamaları

Performans görevleri ve projeler, performans dayanaklı çalışmaların en önemli araçlarındandır. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz; yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünme, sentezleme ve raporlama yeteneklerini geliştirirler.

Free