Anasınıfı Eğitimi

logo_kucuk

Çocuklar, Anasınıflarımızla eğitime en mutlu yerden başlıyor. Keşfedilmeyi bekleyen değerler olduğuna inandığımız çocuklara, geleceklerine büyük katkı sağlayacak sağlam bir temel sunuyoruz.

Meraklarını ve öğrenme hevesini pekiştiren, heyecanlarına karşılık bulacakları bir ortam, Doğa Anasınıflarında onları bekliyor. Çocuklar yepyeni bir dünya ile tanışırken velilerimizin içinin rahat olması ise bizim önceliklerimizden. Güvenli bir ortamda, uzmanların gözetiminde, çocukların kendilerini keşfetmesini sağlayacak çok yönlü bir gelişim için onlara en nitelikli eğitimi veriyoruz. Doğa Anasınıflarında çocukların küçük adımlarıyla şimdiden büyük başarılara ilerlediklerini göreceksiniz.
Alanya Doğa Okulları Anasınıfında, 21. yy öğrenen profilinin merak ve yeterlilik alanlarını; beceri bazlı modüler yaklaşım ile entegre eder, özgün bir içerikle erken yaş eğitimini yeniden tanımlar, evrensel bir bütünlük sunar. Uyguladığımız “Çocuk Üniversitesi” modelinde, beceri bazlı modüler yaklaşımda, ön plana çıkan 7 ana modül bulunmaktadır. Model olarak petek şeklinde düzenlenmiş ve içerik olarak da birbirini destekleyen disiplinler arası bir yaklaşımla öğrenciler için tüm gelişim alanlarında ortak hedefler belirler.

Yedi Modülü bir arada toplayan Ana Modülümüz temel olarak iki başlığı içermektedir.

Science (Fen Modülü ) & Social Studies (Sosyal Bilimler Modülü )

Fen ve Sosyal Bilimler ders içeriği yıl içerisinde aylık olarak belirlenen üniteler doğrultusunda planlanır. Bu tema başlıkları içeriklere göre bazı aylar fen, bazı aylar sosyal bilimler konularına vurgu yapmaktadır. Haftalık ders programında temaya ait dersler fen & sosyal bilimler adı altında işlenir.

Maths (Matematik Modülü)

Matematik konuları öğrenci yaş grubu temel alınarak basitten karmaşığa doğru planlanır. Haftalık ders programlarında yaş gruplarına göre ders saatleri farklılık gösterir. Hedeflenen beceri bazlı modüler yaklaşımla öğrenciler;

Exploration (Keşif Modülü): Araştırarak Öğrenme

Experimenting: Deney Yaparak Öğrenme

Fine Arts- Güzel Sanatlar:  Sanat Yoluyla Öğrenme

Nature- Ekoloji: Doğa ile Öğrenme

Higher Order Thinking Skills: Üst Düzey Düşünme Becerileri

Numeracy and Maths Tasks: Sayı bilgisi ve Matematik Görevleri

Socializing / Real-Life Contexts: Sosyal Öğrenme / Gerçek Yaşam Örneklemleri

Language Arts: Dil Kullanım Sanatları

Self-Awareness Opportunities: Bireysel Farkındalık Fırsatları yoluyla öğrenir.

Sağlık ve Fiziksel Gelişim: Sabah sporu, Hareket becerileri aktiviteleri

 

Ölçme- Değerlendirme

Eğitim yılı boyunca belli aralıklarla devam eden ölçme çalışmaları öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapılır. Bu veriler ayrıca müfredat, öğretme teknikleri ve kaynakların tekrar değerlendirilmesini sağlar. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile öğrencinin güçlü ve bireysel olarak ilgi duyduğu alanlardan gereksinimlerine doğru giden bir yol haritasını kendisi için olduğu kadar öğretmenler ve veliler için de ortaya çıkarmayı amaçlanır.

Portfolyo

Portfolyo öğrencinin örnek çalışmalarının bir araya getirilerek göstermiş olduğu gelişmeleri ölçmek için kullanılır. Gelişimin her alanı ile bağlantılı olan bu örnek çalışmalar tüm yıl boyunca öğrencinin isminin yazılı olduğu bir dosyada toplanır. Serbest yazı ve resim, kesme/yapıştırma, uygulamalı derslere ait çalışmalar gibi örnekler bulundurulur.

Ebeveyn Atölyeleri

Atölye çalışmaları ile ebeveynler de çocukların sosyal gelişim sürecine dâhil olabiliyor.